มิชลิน Two Compound Technology+ (2CT+) คืออะไร

มิชลิน Two Compound Technology+ (2CT+)
ยางที่แข็งกว่าภายใต้บริเวณไหล่ยางที่นิ่มกว่าทำให้เกิดความแข็งแกร่งในขณะที่เอียงรถ เพื่อให้ได้ความมั่นคงที่มากขึ้นเมื่อเข้าโค้ง โดยเฉพาะในขณะที่กำลังทำความเร็ว
ตัวอย่างของการกระจายยางนิ่มและยางแข็งบนหน้ายางของมิชลิน Pilot Power 3
ดูยางรถ มิชลิน Power Supersport Evo