การอ่านค่ายาง


  • ตัวอย่างเช่น 140/70-17 MC 66S

  140 คือ ความกว้างหน้ายาง 140 มิลลิเมตร


  70 คือ ความสูงแก้มยาง วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้ายาง ในตัวอย่างคือ 70%

  ของ 140 นั่นคือ ยางมีความสูง 98 มม.


  S คือ ตัวบอกว่าเป็นยางที่ใช้กับรถความเร็วสูง


  17 คือ ขนาดขอบล้อ 17 นิ้ว


  66 คือ เรทการรับน้ำหนักสูงสุดของยาง (Load Index) เทียบเท่ากับ 300 กิโลกรัม


  S คือ เรทความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ ซึ่งตัว S หมายถึงไม่เกิน 180 กม./ชม.


  ถ้ามีคำว่า M/C อยู่นั่นจะเป็นตัวบอกว่ายางเส้นนี้ออกแบบมาให้ใช้กับมอเตอร์ไซค์ 

   

   ดัชนีความเร็ว ที่ยางรองรับ

  • B ----- 50 km/h ----- 31 mph
  • C ----- 60 km/h ----- 37 mph
  • D ----- 65 km/h ----- 40 mph
  • E ----- 70 km/h ----- 43 mph
  • F ----- 80 km/h ----- 50 mph
  • G ----- 90 km/h ----- 56 mph
  • J ----- 100 km/h ----- 62 MPH
  • K ----- 110 km/h ----- 68 MPH
  • L ----- 120 km/h ----- 75 MPH
  • M ----- 130 km/h ----- 81 MPH
  • N ----- 140 km/h ----- 87 MPH
  • P ----- 150 km/h ----- 93 MPH
  • Q ----- 160 km/h ----- 99 MPH
  • R ----- 170 km/h ----- 106 MPH
  • S ----- 180 km/h ----- 112 MPH
  • T ----- 190 km/h ----- 118 MPH
  • U ----- 200 km/h ----- 124 MPH
  • H ----- 210 km/h ----- 130 MPH
  • V ----- 240 km/h ----- 150 MPH
  • W ----- 270 km/h ----- 168 MPH
  • Y ----- 300 km/h ----- 186 MPH
  • Z ----- over 240 km/h ----- over 150 mph

   

   ค่าน้ำหนักที่โหลดได้

  LI KG LBS LI KG LBS LI KG LBS
  43 155 342 51 195 430 59 243 536
  44 160 353 52 200 441 60 250 531
  45 165 364 53 206 454 61 257 567
  46 170 375 54 212 467 62 265 584
  47 175 386 55 218 481 63 272 600
  48 180 397 56 224 494 64 280 617
  49 185 408 57 230 507 65 290 639
  50 190 419 58 236 520 66 300 661