Metzeler Sportec Street

เลือกตาม

ยาง Metzeler Sportec Street

พร้อมแล้วที่ Raiden force

ลายดอกยางรูปตัวอักษรพายของกรีก

รีดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดและมีน้ำขังสูง

 

ร่องยางตามแนวยาว
  • เพิ่มความสามารถในการรีดน้ำ
  • รู้สึกปลอดภัยบนสภาพถนนเปียก
  • เพิ่มความยืดหยุ่นของยางและขยายพื้นที่สัมผัสถนน
ความสมดุลของซิลิก้าและคาร์บอนแบล็คกับเรซิน ในยางหน้าและหลัง
  • วอร์มยางเร็ว
  • การขับขี่บนถนนเปียก

2 products